Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: “Αναβάθμιση αστικών υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ζηρού με τη μέθοδο της υπογειοποίησης”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ