Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Αναβάθμιση αστικών υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων Δήμος Ζηρού με τη μέθοδο της υπογειοποίησης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύτηκε σε: