Πρόσκληση διαγωνισμού με τίτλο έργου: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζηρού 2021»

Πρόσκληση