Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου και ώρα 9.00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 11 11 -2021

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10263

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ν. 16 / 2021

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού, που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης 09 : 00 .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 3899/21-08-2021 Φ.Ε.Κ., τεύχος δεύτερο που προβλέπει οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων μπορούν να γίνουν με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα, χρήση μάσκας και αντισηπτικού ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης στου Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 481.684,71 € .

Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στην Δ.Ε Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 100.000,00 €.

Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση αστικών υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ζηρού με την μέθοδο της υπογειοποίησης».

Έγκριση της αριθ. 36/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» που αφορά «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 » .

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων αθλότοπου Θεσπρωτικού».

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανόρυξη Γεώτρησης στην Κοινότητα Πολυσταφύλου».

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου και κατασκευή τεχνικών εντός του Οικισμού Παπαδατών για την προστασία οδών και παρακείμενων κατοικιών από πλημμύρες».

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζηρού».

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Διάνοιξη δημοτικών οδών».

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Βελτίωση πλατείας Γοργομύλου».

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον Οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού».

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στη Φιλιππιάδα».

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων».

Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Γοργομύλου».

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.504,57 τ.μ στη θέση Άγιος Χαράλαμπος της Τ.Κ Νέας Κερασούντας.

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.792,80τ.μ στη θέση Άγιος Χαράλαμπος της Τ.Κ Νέας Κερασούντας.

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.338.83τ.μ στη θέση Άγιος Χαράλαμπος της Τ.Κ Νέας Κερασούντας.

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.437,70τ.μ στη θέση Άγιος Χαράλαμπος της Τ.Κ Νέας Κερασούντας.

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη Θέση «Ίσιωμα» στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου για εγκατάσταση βάσης σταθμού κινητής τηλεφωνίας .

Έγκριση πρακτικού γενομένης δημοπρασίας για την εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στη θέση «Γύφτοι» στην Κοινότητα Κλεισούρας.

Έγκριση πρακτικού γενομένης δημοπρασίας για την εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στη θέση «Ταμπούρι» Νέας Κερασούντας.

Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας Δημάρχου.

Παροχή εξουσιοδότησης στο Νομικό Σύμβουλο για παράσταση σε δίκες .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Καλαντζής