Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Οικ. Επιτροπής την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου (ώρα 10.00).

Πρόσκληση