Ομόφωνα αντίθετο το Δ.Σ. στη μεταφορά του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρέβεζας

Την αντίθεσή του στη μεταφορά του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρέβεζας εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού. (ΑΔΑ Ψ1ΕΝΩΡ0-ΩΙΔ).

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση σημειώνονται τα εξής:

Να παραμείνει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα.

Να αναθεωρήσει η γενική συνέλευση των καθηγητών την απόφασή της όσον αφορά τη μεταφορά του τμήματος.

Να μη γίνει καμία αλλαγή του καταστατικού χάρτη με συγχωνεύσεις και κλείσιμο τμημάτων.

Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ίδρυση ενός ακόμη τμήματος στην Πρέβεζα.

Να γίνει αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου με εστίες, εστιατόριο κτλ, καθώς και λύση του προβλήματος της συγκοινωνίας, με σαφές χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε όλα αυτά να αποτελούν ένα θετικό πακέτο για να παραμείνει το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γείτονας Μενέλαος δήλωσε σύμφωνος με τις παραπάνω προτάσεις με την επισήμανση, ότι τα περισσότερα προβλήματα προέκυψαν με την εφαρμογή του τελευταίου Νόμου, και πιο συγκεκριμένα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, της οποίας προτείνει την κατάργηση.

Δημοσιεύτηκε σε: