Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου και ώρα 09.00.

Πρόσκληση