ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024

2021-OJS237-623627-el

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2022-2024

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022-24

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ 2022-2024