Αποφάσεις Δημάρχου με τον ορισμό αντιδημάρχων μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημοσιεύτηκε σε: