Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Ιανουαρίου και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση