Διακήρυξη για εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Γοργομύλου

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Δημοσιεύτηκε σε: