Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 27 Απριλίου και ώρα 19.00

Πρόσκληση