Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022..

Δημοσιεύτηκε σε: