Επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα Γοργομύλου

Διακήρυξη

Περίληψη