Με απόφαση του υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος η Δ.Ε. Φιλιππιάδας εντάσσεται στον Γ’ κύκλο του προγράμματος κατάρτισης και έγκρισης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Με Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Ταγαράς, (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2406 Τεύχος Β 16 Μαΐου 2022 η Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/46758/1060) αρχίζει η διαδικασία για την κατάρτιση και έγκριση εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Πρόκειται για την έναρξη του τρίτου κύκλου του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων “Κωνσταντίνος Δοξιάδης”. Για τον Δήμο Ζηρού η μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων αφορά τη Δ.Ε. Φιλιππιάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ταγαρά, “Σκοπός του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για πάνω από το 70% της χώρας με ασφάλεια δικαίου, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και τη βιοποικιλότητα”.

Σημειώνεται ότι με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής, ανέφερε: “Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την έναρξη της διαδικασίας για την κατάρτιση και έγκριση εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων η οποία αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η σχετική απόφαση του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ταγαρά βασίζεται στα όσα εγκρίναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου (B-2) ΓΠΣ για τον πρώην Δήμο Φιλιππιάδας”.

Δημοσιεύτηκε σε: