Διακήρυξη για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μελιανών

Διακήρυξη

Περίληψη