Διακήρυξη για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Θεσπρωτικού

Διακήρυξη

Περίληψη