Διακήρυξη έργου με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και φορτιστών Δήμου Ζηρού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ