Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση νέων έργων για τον Δήμο Ζηρού

Στην έγκριση δύο νέων προτάσεων έργων που υπέβαλε ο Δήμος Ζηρού για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, προχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτης Μηταράκης. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από την έγκριση χρηματοδότησης για κατασκευή καινούργιας παιδικής χαράς στο Ελευθεροχώρι, την ανακατασκευή της πλατείας παρακείμενα του Δημαρχείου, αλλά και τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων στο δημοτικό γήπεδο Φιλιππιάδας, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των εξής:

Α) Έργο/υποέργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ»

Β) Μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ».

– Το πρώτο αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη της Φιλιππιάδας και την αναβάθμιση φωτισμού και το δεύτερο μελέτη για τη σύνδεση του πρώην στρατοπέδου “Πετροπουλάκη” με το αποχετευτικό δίκτυο της Φιλιππιάδας.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το πρώτο έργο/υποέργο ανέρχεται μέχρι του ποσού των διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000,00) ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  β) για τη μελέτη ανέρχεται μέχρι του ποσού των οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (8.564,84),συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

– Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργού ‘ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης είναι πέντε (5) μήνες για το πρώτο έργο/υποέργο και τρεις (3) μήνες για τη μελέτη από την υπογραφή εκάστης σύμβασης και η χρηματοδότηση των ανωτέρω θα γίνει μέχρι των ως άνω εγκεκριμένων ποσών’.   

– Σε σχετική δήλωση ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής, ανέφερε: “Η προσπάθειά μας για αξιοποίηση κάθε προσφερόμενου χρηματοδοτικού εργαλείου, προκειμένου να αναβαθμίσουμε τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στον Δήμο μας, είναι διαρκής. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτη Μηταράκη για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά μας και κυρίως για τη συνέπεια λόγων και έργων. Ένα οφειλόμενο ‘ευχαριστώ’ και στον Ηπειρώτη ειδικό γραμματέα συντονισμού εμπλεκόμενων φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Ευάγγελο Κωνσταντίνου. Η δημοτική αρχή συνεχίζει να σχεδιάζει και να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις έργων για κάθε κοινότητα και γειτονιά του Δήμου”.

Επισυνάπτεται η απόφαση

Απόφαση Υπουργείου Μετανάστευσης

Δημοσιεύτηκε σε: