Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στις Κοινότητες Αγίου Γεωργίου & Θεσπρωτικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ