Επανάληψη διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Θεσπρωτικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ