Επανάληψη διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μελιανών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ