Διακήρυξη για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ