Διακήρυξη για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Κρανέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ