Διακήρυξη εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στη θέση “Γυφτόραχη” στην Κοινότητα Νέα Κερασούντα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ -Ορθή επανάληψη