Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 15 Ιουλίου και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση