Πρόσκληση σε συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση