Ανακοίνωση για τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. Πρόσκληση για εθελοντές

Ο Δήμος Ζηρού σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο 377/39343/15.6.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την ευημερία και ευζωία αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σας ενημερώνει ότι έχει συσταθεί αρμόδια «Επιτροπή παρακολούθησης και διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων» , η οποία σε συνεδρίαση της αποφάσισε την δημιουργία ομάδας εθελοντών για την διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

        Για τον λόγο αυτό καλούνται όσοι πολίτες του Δήμου Ζηρού επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέλη στην, «Ομάδα εθελοντών για την διαχείριση θεμάτων που αφορούν στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» να δηλώσουν την συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτουμε και καταθέτοντας την στο Δημαρχείο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ζηρού ή στο mail: info@dimoszirou.gr.

Όσοι πολίτες επιθυμούν να αναφέρουν θέματα σχετικά με τα  αδέσποτα ζώα συντροφιάς μπορούν να καλούν στα τηλ. 2683360600 και 2683360635 ή στο mail info@dimoszirou.gr.

 

 

Για την «Επιτροπή Παρακολούθησης του

επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης

αδέσποτων ζώων συντροφιάς και

πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων»

 

Ο  Πρόεδρος

 

 Αντιδήμαρχος Δήμου Ζηρού

κ. Γκάρτζιος Χρήστος

 

Επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση εθελοντή

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε σε: