Ανακοίνωση -ενημέρωση για την υποχρέωση σήμανσης, καταγραφής και στείρωσης ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Ζηρού σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Αδέσποτων ζώων Συντροφιάς στα πλαίσια ενεργειών αντιμετώπισης του φαινομένου της διαρκούς αύξησης του πληθυσμού αδέσποτων ζώων και της ορθής πληροφόρησης των πολιτών καλεί τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς να εφαρμόσουν όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία .

Στο νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Νόμος 4830/2021–Πρόγραμμα «Άργος» και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 ορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς καθώς και οι κυρώσεις και η επιβολή προστίμων (παρ 1 α άρθρο 9) στις περιπτώσεις παραβάσεων τους.

Σύμφωνα με το νέο νόμο , στο άρθρο 9 μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς:

  • Υποχρεούται να προβεί στην σήμανση και καταγραφή του ζώου του (παρ 1β του άρθρου 9) και η παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής τιμωρείται με πρόστιμο 300€ (άρθρο 35 περιπτ 16) και για τους ιδιοκτήτες σκύλων κυνηγιού που δεν έχουν σημανθεί και καταγραφεί αφαίρεση άδειας κυνηγού (παρ 7 άρθρο 9) και
  • Υποχρεούται να στειρώσει το ζώο του, εντός 6 μηνών από την απόκτηση του, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός έτους (παρ 1 α του άρθρου 9) και η παράλειψη της υποχρέωσης στείρωσης, τιμωρείται με πρόστιμο 1.000€ (άρθρο 35 περιπτ 16)

Με τις παραπάνω ενέργειες των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς εξασφαλίζεται η ενημέρωση για την προέλευση κάθε εν δυνάμει αδέσποτου.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι συντριπτική πλειοψηφία των αδέσποτων ζώων είναι δεσποζόμενα ζώα που τα έχουν εγκαταλείψει οι μέχρι πρότινος ιδιοκτήτες τους και ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων τους όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.

Καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη νέων αδέσποτων ο Δήμος Ζηρού καλεί τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αδυνατούν να πραγματοποιήσουν την στείρωση να έρθουν σε επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Επικοινωνία στα τηλ 2683360600 – 635 του Δήμου Ζηρού.

 

 

Για την «Επιτροπή Παρακολούθησης του

επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης

αδέσποτων ζώων συντροφιάς και

πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων»

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

Αντιδήμαρχος Δήμου Ζηρού

κ. Γκάρτζιος Χρήστος

Δημοσιεύτηκε σε: