Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ