Ανακοίνωση της ΔΗ.ΖΗ. ΑΕ ΟΤΑ για την εμποροπανήγυρη Θεσπρωτικού

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ Α. Ε. Ο.Τ.Α
ΤΑΓΜ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
ΤΗΛ & FAX : 26830 29177 , e-mail: dhzh.ae@gmail.com
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΖΑΡΙ στo ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ
ΑΠΟ 08/09/2022 ΕΩΣ 12/09/2022

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ, διοργανώνει την παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη του Θεσπρωτικού, η οποία θα διεξαχθεί από 08/09/2022 έως και 12/09/2022 με σύγχρονες εκθεσιακές θέσεις ευρωπαϊκού τύπου.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 04/09/2022
(διαθέσιμη στην έδρα μας)

Απαραίτητα στοιχεία & έγγραφα

• Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος.
• Δελτίo Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ.
• Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί εγγραφής σε αυτόν.
• Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
• Βεβαίωση αρμόδιας αρχής που πιστοποιεί την δραστηριότητα (αδειούχος υπαίθριου εμπορίου, αδειούχος λαϊκών αγορών και αδειούχος πλανόδιος πωλητής) Νόμος 4497/2017.
• Δημοτική ενημερότητα, Δήμου Ζηρού.
• Βεβαίωση μη οφειλής στη ΔΗ.ΖΗ. ΑΕ ΟΤΑ.
• Βεβαίωση περί εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο (για λοιπούς εμπόρους).
• Υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986 ότι έλαβαν γνώση της υπ’ αρίθμ. 84/2022
Κανονιστικής Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θα υπάρξει προβολή στα Τοπικά ΜΜΕ

Τηλ.6937030792 τηλ. 26830 29177 email:dhzh.ae@gmail.com

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΔΗΖΗ ΑΕ ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σε: