Διακήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Φιλιππιάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περίληψη Διακήρυξης