Σε τροχιά ταχείας υλοποίησης το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στον Δήμο Ζηρού

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που εκπονήθηκε από το Δήμο Ζηρού, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020), χρηματοδοτήθηκε από το ‘Πράσινο Ταμείο’ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα –Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021).

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Ζηρού είχε υποβάλει πρόταση στο ‘Πράσινο Ταμείο’ για έγκριση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού 39.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ζηρού», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο πλαίσιο της Β’ Πρόσκλησης «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)».

Σημειώνεται επίσης ότι ως Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων, το οποίο αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην χώρα.

Κατά τη διαδικασία αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και ελήφθησαν υπόψη τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά του Δήμου Ζηρού, με στόχο την αποτελεσματικότερη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης. Με την εκπόνηση του σχεδίου προέκυψε ένα σύνολο 15 σημείων, στα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το οποίο ΣΦΗΟ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ: 18/2022 Απόφαση.

Σε σχετική δήλωση ο Δήμαρχος Ζηρού, κ. Νικόλαος Καλαντζής, ανέφερε:

«Με την ολοκλήρωση του ΣΦΗΟ, ο Δήμος Ζηρού περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρηματοδοτικά εργαλεία και εργαζόμαστε για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας στον Δήμο μας. Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που παραδόθηκε, εξυπηρετεί τις ανάγκες δημοτών αλλά και των επισκεπτών του δήμου μας και θα διευκολύνει τη μετακίνησή τους με ηλεκτρικά οχήματα στο άμεσο μέλλον».

Δημοσιεύτηκε σε: