Συμβασιοποιήθηκε το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας εντός αναδασμού Μπόιδας Μαυρής» προϋπολογισμού 1.450.000€

Ένα νέο σημαντικό έργο που αφορά στη βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών στον Δήμο μας, συμβασιοποιήθηκε και μπήκε στο τελικό στάδιο υλοποίησής του. Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας εντός Αναδασμού Μπόιδας Μαυρής» προϋπολογισμού  1.450.000€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’.

Το συνολικό μήκος των οδών που θα κατασκευαστούν είναι 13,245 χλμ και αφορά κεντρικούς δρόμους εντός του αναδασμού. Η κατασκευή του έργου θα διευκολύνει τις γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις των αγροτών στις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις. Ταυτόχρονα θα μειωθεί και το κόστος της συνεχούς συντήρησης των  υφιστάμενων οδών οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν χαλικόστρωση.

Πέραν της ασφαλτόστρωσης η μελέτη του έργου προβλέπει την κατασκευή τεχνικών για την προστασία των οδών και την διευθέτηση των όμβριων υδάτων καθώς και την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 78 μ. και ύψους 3 μ. για την προστασία τμήματος οδού από καταπτώσεις.

Με την κατασκευή του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας εντός Αναδασμού Μπόιδα Μαυρής» προϋπολογισμού  1.450.000€, θα μειωθεί σημαντικά το κόστος συντήρησης και κυρίως οι χρόνοι μετακίνησης για τους συνδημότες μας που καλλιεργούν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ανάλογα οφέλη είχαμε και από την κατασκευή του δρόμου Τύργια -Λατομείο-Ρωμιά.

Όσον αφορά τις βελτιώσεις στις προσβάσεις προς ιδιωτικές μονάδες θα προχωρήσουν αμέσως μόλις τελειώσουμε με την κατασκευή των κεντρικών δρόμων» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής.

 

 

 

Δημοσιεύτηκε σε: