Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου (ώρα 10.00)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ