Άγιος Γεώργιος: Διακήρυξη μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση “Αγία Παρασκευή ή Ίσιωμα- Δεμένο”

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης