Θεσπρωτικό: Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση “Σιούρος”

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης