ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ”

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

05. ΕΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ