Διακήρυξη για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση “Δεμένο” στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ