Διακήρυξη για εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη θέση “Βασιλάδι” στην Κοινότητα Φιλιππιάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ