Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 19.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ