Πρόσκληση για την 2η ειδική συνεδρίαση (έγκριση προϋπολογισμού 2023) και για την 3η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, ώρες 19.00 & 20:00 αντίστοιχα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ