Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του «Πράσινου Σημείου», προϋπολογισμού 465.000 ευρώ

Υπογράφηκε ανάμεσα στον Δήμαρχο Ζηρού κ. Νικόλαο Καλαντζή και στον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας κ. Κάλλια Ιωάννη η σύμβαση που αφορά την κατασκευή του ‘Πράσινου Σημείου’ στον Δήμου Ζηρού. Η υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου έχει προϋπολογισμό 465.000 ευρώ και θα ξεκινήσει άμεσα. Υπενθυμίζουμε ότι θα κατασκευαστεί στη θέση “Γούβες” στην Παλιά Φιλιππιάδα και θα είναι δυναμικότητας 787.5 t/έτος

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το ταμείο συνοχής.

Σημειώνεται ακόμη ότι η κατασκευή του «Πράσινου σημείου» το οποίο θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί με τις πλέον  σύγχρονες προδιαγραφές, εντάσσεται στο επίκεντρο της προσπάθειας της Δημοτικής αρχής για την ενίσχυση της ανακύκλωσης που εφαρμόζεται ήδη με δράσεις όπως η ανακύκλωση συσκευασιών, πλαστικών, χαρτιού, γυαλιού, ρούχων, υποδημάτων κλπ και έχει στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

«Με τη δημιουργία του ‘Πράσινου Σημείου’ δεν αποδεικνύουμε μόνο την απαρέγκλιτη προσήλωσής μας στον στόχο της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά προχωράμε και μερικά βήματα παραπέρα. Δίνουμε έμφαση στην επανάχρηση και την εξοικονόμηση πόρων μέσα από μία οργανωμένη δομή διαχείρισης απορριμμάτων» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ‘Πράσινο Σημείο’ είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, Α.Η.Η.Ε. κ.ά), μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), αλλά και διάφορα άλλα είδη αποβλήτων.

Βασικός σκοπός του είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:

– Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

– Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων.

– Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών.

– Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή.

Σημειώνεται επίσης όσον αφορά το ‘πράσινο σημείο’ που θα δημιουργηθεί στον Δήμο μας, ότι η πράξη χωρίζεται σε τέσσερα υποέργα ως εξής:

  1. Υποέργο 1: «Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζηρού».
  2. Υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Ζηρού».
  3. Υποέργο: «Ηλεκτροδότηση του έργου “Οικόπεδο πράσινου σημείου’».
  4. Υποέργο: «Διενέργεια σωστικών αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας».

 

Δημοσιεύτηκε σε: