Ανακοίνωση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας για τον καθαρισμό των οικοπέδων ιδιωτών

Α. Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Β. Ο ΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΕΙ: 

  • Στην επιβολή προστίμου 0,50 ευρώ ανά τ.μ.

 

  • Στην βεβαίωση της δαπάνης καθαρισμού των οικοπέδων και

 

  • Στην υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Επειδή σε λίγο θα διανύσουμε την θερινή περίοδο (Από 01-05 έως 31-10 ) και ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι άμεσος, ο Δήμος προβλέπει στη συνεργασία των δημοτών και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των συμπολιτών μας.

 

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 01/03/2023

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Δημοσιεύτηκε σε: