Πρόσκληση για σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με θέμα συζήτησης: “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2023”

Από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζηρού ανακοινώνεται ότι εντός του Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Φιλιππιάδα, ως εξής:

1η συνεδρίαση: 10.03.2023-ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ.

2η συνεδρίαση: 22.03.2023-ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ.

3η συνεδρίαση: 29.03.2023-ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ.

 

 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ζηρού

Υπεύθυνος κ. Γρηγόρης Ζαχαριάς.

Τηλ. 2683 3 60502

Κιν. 6945611933

 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Πρόσκληση

Δημοσιεύτηκε σε: