Ημερίδα με θέμα: “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER/Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» θα διοργανωθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου στη Φιλιππιάδα

Ενημερωτική Ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη  16-03-2023 και ώρα 12:00 στη Φιλιππιάδα, στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, στο πλαίσιο διαβούλευσης του νέου Τοπικού Προγράμματος της ΕΤΑΝΑΜ (Leader 2023-2027)  της Παρέμβασης Π3-77-4.1: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER/Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027»,

Επισυνάπτονται η Πρόσκληση και το Δελτίο Τύπου της ΕΤΑΝΑΜ.

Πρόσκληση

Δελτίο Τύπου

Δημοσιεύτηκε σε: