Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Μ. Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.

Πρόσκληση