Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 3 Μαΐου και ώρα 10.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ