Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 14 Ιουνίου και ώρα 10.30 π.μ.

Πρόσκληση