Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 17 Ιουλίου και ώρα 10.30 π.μ.

Πρόσκληση